top of page
Logo_PRP-EU-SLO-barvni.jpg

Naziv aktivnosti: Projekt z naslovom »Inovativna praksa gnojenja z živinskimi gnojili« se izvaja v okviru ukrepa
M16: Sodelovanje iz programa razvoja podeželja, podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter
za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij iz PRP 2014- 2020.


Povzetek: Gre za enoletni projekt v okviru katerega bomo raziskali, razvili in preizkusili inovativno prakso na
področju uporabe živinskih gnojil (predvsem gnojevke), ki bo vključevala uporabo tehnologij in
sredstev za zagotavljanje nižjih izpustov amonijaka ter digitalno orodje za izračun optimalnega
odmerka gnojila oz. količine hranil na enoto površine. Inovativna praksa bo predstavljala prehod
k učinkovitejšemu, bolj ekonomičnemu in okolju bolj prijaznemu načinu uporabe živinskih gnojil
v primerjavi z obstoječimi praksami gnojenja.


Glavna dejavnost: Glavna dejavnost projekta je razviti in v okviru praktičnega preizkusa na več kmetijskih
gospodarstvih preizkusiti učinkovitost inovativne prakse apliciranja živinskih gnojil (gnojevke).
Opravljali bomo meritve emisij amonijaka takoj ob razvozu in po 24 urah po razvozu ter preverjali
izboljšanje absorpcije dušika iz različno aplicirane in obdelane gnojevke, ter preučevali vpliv
aplikacije in obdelave gnojevke na količino in kakovost pridelka.


Cilji:Z novo prakso apliciranja živinskih gnojil bomo doprinesli k zmanjšanju emisij amonijaka ob
razvozu gnojevke, kar posledično pomeni manjše izgube dušika iz gnojevke ter zmanjšanje potreb
po nakupu mineralnih gnojil. Nižje emisije amonijaka pomenijo hkrati tudi manj neprijetnih
vonjav in prispevek v varovanju okolja.


Pričakovani rezultati:
- manj izgub dušika ob razvozu gnojevke,
- zmanjšano onesnaženje voda z nitrati,
- optimizirana (po)raba živinskih gnojil na enoto površine,
- zmanjšana potreba po mineralnih gnojilih,
- manj neprijetnih vonjav – doprinos k izboljšanju sobivanja lokalnega prebivalstva in kmetijskih gospodarstev.

 


Povzetek: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm
www.program-podezelja.si/

bottom of page