top of page

DEJAVNOST

POLJEDELSTVO

Zavedamo se, da je naše osnovno orodje živa, rodovitna zemlja. Zato pri svojem delu stremimo k mehanskem zatiranju plevela, v boju proti škodljivcem in boleznim pa uporabljamo širok kolobar (4 do 5-letni) in druge metode, kot je na primer prilagojena medvrstna razdalja v posevku ter izbira njivske površine, ki določeni kulturi ustreza. Uporabi FFS se ne odpovedujemo, vendar pa v praksi uporabljamo naštete ukrepe z namenom, da omejimo uporabo FFS.

SADJARSTVO

OREHI

HRUŠKE

VINOGRADNIŠKE BRESKVE

GROZDJE

GOZDARSTVO

Ena izmed dejavnosti naše kmetije je gozdarstvo, saj imamo v lasti tudi nekaj mešanega gozda na Pohorju. Pomladitveno sečnjo izvajamo sami, pri tem sodelujemo z revirnim gozdarjem. Delo v gozdu je fizično naporno in izredno nevarno, zato uporabljamo ustrezno varovalno opremo in brezhibne stroje. Pri negi gozda skrbimo za podrast in splošno kondicijo gozda.

MEŠANI GOZD (v katerem prevladuje smreka)

bottom of page