top of page

DEJAVNOST

Glavna dejavnost naše kmetije je poljedelstvo. Pridelujemo vse tržno pomembne poljščine, predvsem žita in oljnice. Ukvarjamo se tudi z gozdarstvom, kar zajema sečnjo, saditev in splošno nego gozda. Na kmetiji pridelujemo razno sadje, še posebej stare sorte jabolk, hrušk in sliv. Vsak dan v tednu dobite tudi sveža jajca naših kokoši - škatlo ali dve.

8.JPG

Poljedelstvo

Zavedamo se, da je naše osnovno orodje živa, rodovitna zemlja. Zato pri svojem delu stremimo k mehanskem zatiranju plevela, v boju proti škodljivcem in boleznim pa uporabljamo širok kolobar (4 do 5-letni) in druge metode, kot je na primer prilagojena medvrstna razdalja v posevku ter izbira njivske površine, ki določeni kulturi ustreza. Uporabi FFS se ne odpovedujemo, vendar pa v praksi uporabljamo naštete ukrepe z namenom, da omejimo uporabo FFS.

8.JPG
IMG_20190215_112950.jpg

Gozdarstvo

Ena izmed dejavnosti naše kmetije je gozdarstvo, saj imamo v lasti tudi nekaj mešanega gozda na Pohorju. Pomladitveno sečnjo izvajamo sami, pri tem sodelujemo z revirnim gozdarjem. Delo v gozdu je fizično naporno in izredno nevarno, zato uporabljamo ustrezno varovalno opremo in gozdarske stroje redno vzdržujemo. Pri negi gozda skrbimo za podrast in splošno kondicijo gozda.

DSC_0028.jpg

Sadjarstvo

Sadje na naši kmetiji je pridelano brez škropljenja. V travniškem sadovnjaku najdemo stare sorte jabolk, hrušk in sliv, prav tako pa tudi češnje, višnje in nekatere eksotične vrste - asimina, kutina in naši. Na posestvu dobro uspeva tudi kivi, ki raste v obliki brajd.

DSC_0145.jpg
DSC_0014.jpg
DSC_0014.jpg

Butična prodaja jajc

Kokoši imajo na voljo kurnik, v katerem so čez noč zaradi varnosti zaprte, dan pa preživijo na prostem, v travniškem sadovnjaku. Pasejo se na približno 250 kvadratnih metrih površine. Ogrado redno prestavljamo, da imajo vedno na voljo svežo krmo.

6 kom - 2€

10 kom - 3€

bottom of page