top of page

SOJA

Soja, v Sloveniji manj razširjena poljščina, spada pod tako imenovane kulture ugodilke, saj z njeno pridelavo ugodno vplivamo na tla. Soja je znana po mikorizi, ki je sožitje z Rhyzobium bakterijami, katere rastlinam soje v zameno za določena hranila vračajo dušik, vezan iz zraka. Posevka soje tako ni potrebno, niti ni pametno pretirano gnojiti z dušikom, saj si do 75% dušika, ki ga potrebuje, priskrbi sam.
V sklopu naše tehnologije pridelave soje opažamo najboljše rezultate ob dognojevanju posevka s 30 kg N/ha pri višini rastlin okoli 15 cm. Pri pridelavi soje moramo paziti na varstvo posevka pred pleveli, saj soja v začetnih fazah razvoja (do reproduktivne faze R1 – začetek cvetenja) ne predstavlja konkurence plevelom, zato se ti lahko razvijejo. Delež njiv, posejanih s sojo, pri nas vsako leto predstavlja vsaj 20% površin.

bottom of page