top of page

STROKOVNI KOTIČEK

Search

Rastlinske mešanice

Na Hočkem polju v Zg. Hočah, na domači njivi s čudovitim pogledom na zakladnico znanja - Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede - smo letos zasejali različne mešanice za poletno ozelenitev. Predstavljamo vam mešanici, ki nas najbolj navdušujeta:

1. Mešanica FRÜH:


skupek štirih rastlinskih vrst iz treh družin, ki se odlično dopolnjujejo in opravljajo kar nekaj funkcij; - aleksandrijska in velikolistna detelja podpirata mikorizo in s tem ugodnim bakterijam predstavljata most med letošnjo in prihodnjo sezono, - mungo z intenzivno rastjo zmanjša izpiranje dušika, tvori veliko zelene mase, - facelija predstavlja odlično pašo čebelam v poznem jesenskem času.

Facelija, Kmetija Na klancu

Dobro vidni horizonti oziroma višinski pasovi, ki jih zavzemajo rastlinske vrste v mešanici FRÜH: spodnji del zavzemata predstavnici metuljnic, aleksandrijska in velikolistna detelja; nad njima se bohoti facelija, ki bo pravkar razvila čudovite vijolične cvetove; na samem vrhu pa kraljuje mungo, vrsta, ki ni v sorodu z nobeno pomembnejšo poljščino in tvori ogromne količine zelene mase.

2. Mešanica BODENFIT:

sestavlja jo kar 7 različnih rastlinskih vrst, izmed katerih ima vsaka svojo vlogo, skupaj pa se odlično dopolnjujejo. Rastlinske vrste v mešanici imajo različno globoke korenine, zato poskrbijo za enakomerno rahljanje vseh talnih horizontov. Poveča se biotska pestrost, s tem pa tudi delež organske snovi v tleh. Mešanico bodenfit sestavljajo: aleksandrijska detelja, jara grašica, mungo, lan, sudanska trava, meliorativna redkev in žafranika. Mešanice bomo spremljali in evidentirali do pozne jeseni, ko bo čas za pripravo tal za naslednjo kmetijsko sezono.Dobava vmesnih dosevkov, krmnih dosevkov in ostalega semenskega materiala: SAATBAU LINZ SLOVENIJACommentaires


bottom of page