top of page

PŠENICA

Naša najpomembnejša žitarica, pšenica, na naši kmetiji predstavlja kulturo vrhunske kakovosti, saj s primerno tehnologijo že več let zapored dosegamo najvišjo kakovost te kraljevske žitarice, in s tem pripomoremo k proizvodnji kakovostnih slovenskih pekovskih izdelkov. Pšenica je kultura, ki zahteva natančno in skrbno premišljeno agrotehniko, saj le v takem primeru izkoristi ves svoj potencial. V zadnjih letih je pšenica ekonomsko manj zanimiva kultura, vendar pa lahko ob ugodnih pogojih dobro nagradi. Je kultura, ki zahteva največ ukrepov po setvi, saj se pogosto poslužujemo treh ali celo štirih dognojevanj, prav tako pa opravimo vsaj štiri prehode s sredstvi za varstvo rastlin pred pleveli, boleznimi in škodljivci.

bottom of page