top of page

OLJNA OGRŠČICA

Oljna ogrščica, nova poljščina na naši kmetiji (avg/sept. 2020), predstavlja tržno usmerjeno kulturo za pridelavo semen, iz katerih se proizvaja tako živalska hrana kot hrana za ljudi, lahko pa se uporabi tudi za proizvodnjo biodizla. Je kultura, ki jo sejemo od konca avgusta do sredine septembra. Po prezimitvi spomladi nastavi neskončno čudovitih rumenih cvetov, ki poživijo kmetijsko krajino, prav tako pa predstavljajo odlično pašo za čebele, ki začenjajo izletavati iz panjev. Spravilo pridelka poteka v času žetve žit, nekje med spravilom ječmena in pšenice, zato nam po spravilu oljne ogrščice ostane dovolj časa za setev naknadnih posevkov, na primer ajde.

bottom of page