top of page

NOVICE

Za boljše upravljanje s sušo in vodo

1. oktober 2020

Za boljše upravljanje s sušo in vodo

Konec septembra smo se pridružili projektu, kateri nam narekuje boljše upravljanje z vodo in ukrepe proti suši.
V sodelovanju s Kmetijsko gozdarskim zavodom Maribor, Agencijo RS za okolje in ostalimi partnerji projekta.

ARSO:
˝Alpski prostor je reliefno in podnebno zelo raznolik, prav tako tudi upravljanje z vodami. V zadnjih letih se v tem prostoru vse pogosteje soočamo s težavami pri upravljanju z zemljišči in z izjemnimi vremenskimi dogodki, kamor sodi tudi suša. Alpske države kljub povprečno ugodni padavinski sliki zadnja leta beležijo vse večje težave s pomanjkanjem vode oziroma sušo, kar se kaže tudi v gospodarskih škodah, predvsem v kmetijstvu, turizmu, oskrbi s pitno vodo in drugih. Zato je v razmahu iskanje rešitev, kako hitro zaznati pojav suše, ohranjati tla in obvladovati težave pri upravljanju z vodo v alpskem prostoru v posameznih gospodarskih panogah. ˝

271051717_899515554066563_4110044164391123531_n.png
bottom of page