top of page

KORUZA

Koruza, najbolj razširjena poljščina na slovenskih tleh, se tudi pri nas prideluje v največjem obsegu. Je poljščina visokih inputov in visokih outputov, po navadi ena izmed najbolj ekonomsko pozitivnih kultur. Z dobro agrotehniko in ob optimalnih vremenskih pogojih po izkupičku prekaša večino ostalih poljščin.
Na naši kmetiji pridelujemo koruzo za zrnje, katerega po navadi prodamo neposredno, sveže. Koruza je v kolobarju pomembna predvsem zato, ker je pri gojenju na voljo širok spekter metod za zatiranje plevelov. Je okopavina, kar pomeni, da se je primerno posluževati okopavanja  oziroma plitve obdelave medvrstnega prostora vsaj enkrat, bolje pa dvakrat v razmaku nekaj tednov. Koruza za zrnje je torej ena izmed tržno zanimivejših poljščin, predvsem zaradi dobrega ekonomskega izkupička.

bottom of page