top of page

AJDA

Ajda je kultura, ki je bila včasih bistveno bolj razširjena, a se danes v naših krajih ponovno širi. Kot glavni posevek jo sejemo od konca aprila do sredine maja, žetev lahko pričakujemo pozno poleti. Najpogosteje pa se ajda seje kot strniščni dosevek po spravilu žit ali oljne ogrščice, takrat sejano ajdo se žanje pozno jeseni, oktobra ali novembra. Ajdo kot strniščni dosevek lahko uporabimo tudi zgolj kot ozelenitev za podor, v tem primeru jo zmulčimo in podorjemo v času cvetenja, a pozor – tega nikar ne počnimo sredi dneva, ko se na belih cvetovih ajde nahajajo medonosne čebele! Prednost ajde je, da odlično konkurira plevelom, saj ima hiter vznik in bujno rast, zato njivo po spravilu pusti čisto. Ajda je zelo primerna za prehrano ljudi.

bottom of page